Ứng dụng KINESIO TAPING hỗ trợ cơ và các tổn thương khuỷa tay ngoài, hội chứng Tenis Elbow

>> Tham khảo cách Lưu ý trước & sau khi dán <<

Bước 1

  • Cắt 1 đoạn băng hình chữ I dài 30 cm hoặc hơn sao cho độ dài của băng phải đủ để kéo dài ra phía ngoài khuỷu tay tới cổ tay như hình bên.

  • Khuỷa tay gập nhẹ, đặt điểm neo dọc theo xương khuỷa tay phía sau cánh tay.

Bước 2

  • Không kéo căng băng dán, từ từ gỡ giấy và đi dọc theo đoạn phía ngoài khớp khuỷa tay di xuống đầu cẳng tay phía trước khớp cổ tay.

  • Chà xát băng để tăng độ dính.

Bước 3

  • Cắt 1 đoạn băng có chiều dài từ 13 -15 cm hình chữ I.

  • Đặt điểm neo phía sau cánh tay và phía ngoài, bên trên đoạn I đã dán. Khuỷu tay gập nhẹ, độ căng băng mức trung bình, dán băng lên vùng đau sao cho băng không đi qua nếp gấp khuỷu tay. Tạo điểm neo cuối có độ dài 2.5 – 5 cm với độc căng bằng 0.

  • Chà xát băng để tăng độ dính.