Ứng dụng KINESIO TAPING hỗ trợ điều trị hội chứng đau IT Band do hoạt động quá mức (nguyên nhân do cơ yếu, kỹ thuật chạy không đúng, giày hỗ trợ không tốt)

>> Tham khảo cách Lưu ý trước & sau khi dán <<

Bước 1

  • Đo chiều dài băng từ phía dưới đầu gối lên xương hông. Cắt hình chữ “I”.

  • Xé 1 phần giấy tạo điểm neo. Tạo điểm neo tại mặt ngoài chân phía dưới đầu gối với độ căng bằng 0.

Bước 2

  • Tháo băng ra khỏi giấy giấy và dán dọc theo mô IT band, kết thúc tại điểm neo ở xương hông.

  • Chà xát băng để tăng độ dính.

Bước 3 - Lựa chọn thêm

  • Cắt một đoạn hình chữ I.

  • Xé giấy từ phần trung tâm dán vào giữa vùng đau với độ căng 10-15%. Di chuyển qua 2 bên với độ căng tối thiểu. Không căng ở hai đầu neo.

  • Chà xát băng tăng độ dính