KHÓA HỌC KINESIO

TP.HỒ CHÍ MINH

KHÓA HỌC KINESIO FOUNDATIONS 

Giảng viên: PhD. Tossaphon Jaysrichai

02-03/12/2023, tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ
TP.HỒ CHÍ MINH

THĂM KHÁM CƠ & XỬ LÝ CHẤN THƯƠNG

16-17/12/2023, tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ

WORKSHOP

ONLINE ZOOM

CÁC VẤN ĐỀ VỀ CƠ & CÁCH XỬ LÝ TRONG THỂ THAO

Giảng viên: Thạc sỹ VLTL. TRẦN LONG BIÊN

2/10/2023, ZOOM ONLINE

ĐĂNG KÝ
TP.HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ BỆNH VIỆN BÌNH CHÁNH - HCM

20/10/2023, tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ