KHÓA HỌC KINESIO

TP. HỒ CHÍ MINH

KHÓA HỌC KINESIO FOUNDATIONS 

Giảng viên: PhD. Tossaphon Jaysrichai

18-19/05/2024, tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ
TP.HỒ CHÍ MINH

THĂM KHÁM CƠ & XỬ LÝ CHẤN THƯƠNG

25-26/05/2024, tại Tp, Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ

WORKSHOP

ONLINE Google meet

VIÊM CÂN GAN BÀN CHÂN - PLANTAR FASCIITIS

Người hướng dẫn: CN. VLTL. Lê Thị Hiến

6/4/2024, ZOOM ONLINE

ĐĂNG KÝ
TP.HỒ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG KINESIO TAPING CHO CÁC BỆNH LÝ Ở TRẺ NHI

10/3/2024, tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ