Ứng dụng giảm sưng mắt cá do tích tụ dịch mô quá mức, thường gập ở trường hợp bong gân mắt cá chân - giai đoạn đau cấp

>> Tham khảo cách Lưu ý trước & sau khi dán <<

Bước 1

  • Đo và cắt 2 đoạn băng hình cánh quạt có độ dài che phủ vùng sưng. Gỡ giấy và tạo điểm neo của đoạn I phía trên vùng sưng phía trước chân.

Bước 2

  • Từ từ gỡ giấy và dán từng cánh quạt sao cho phủ kết vùng sưng với độ căng băng 0. Chà xát băng để tăng độ dính.

Bước 3

  • Tương tự, dán điểm neo đầu từ phía sau chân và di chuyển băng ra phía trước chân với độ căng bằng 0. Các cánh quạt đoạn 2 sẽ giao chéo nhau với đoạn băng đầu tiên. Chà xát băng dán để tăng độ dính.