Kinesio Việt Nam có mặt tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần I -2023 - Bệnh viện huyện Bình Chánh tổ chức.

 • Thời gian: thứ 6, ngày 20/10/2023 từ 7:30 - 12:30

 • Địa điểm: Hội trường lớn (Lầu 3 - Khu A), Bệnh viện huyện Bình Chánh

 

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

 • ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH VĨNH LỘC B

 • ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP PHCN ĐỐI VỚI CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH NHÂN THOÁT VỊ CSTL TẠI KHOA VLTL-PHCN, BỆNH VIỆN 199

 • NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STENT TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI TẠI BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 • NGOẠI TÂM THẤT, KHI NÀO CẦN ĐIỀU TRỊ? VÀ ĐIỀU TRỊ NHƯ THẾ NÀO? 

 • ĐIỀU TRỊ CHỐNG HUYẾT KHỐI TRONG CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA 

 • HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ NẶNG: THAY VAN QUA DA HAY PHẪU THUẬT MỞ?

 • BỆNH LÝ TẮC HẸP ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH

 • PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN TRỊ LIỆU - MTT (MEDICAL TRAINING THERAPY) TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 • GỢI Ý HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỘT QUỊ TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH.

 • MỘT NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ TIM MẠCH CAN THIỆP BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 

Tham khảo chi tiết:  http://www.binhchanhhospital.vn/hoi-nghi-khoa-hoc-ky-thuat-lan-thu-i-2023-843.html

hội nghị