Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Khóa 8 - KT1,2 ONLINE

22-23 tháng 05, 2021 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 7 - KT1,2 ONLINE

27-28 tháng 03, 2021 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 6 - KT3 ONLINE

23-24 tháng 01, 2021 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 6 - KT1,2 ONLINE

28-19 tháng 11, 2020 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 5 - KT1,2 ONLINE

19-20 tháng 09, 2020 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 4 - KT1,2,3 EXPRESS

11-13 tháng 01, 2020 - Hà Nội

Khóa 3 - KT1, 2

16-17 tháng 11, 2019 - Tp.Hồ Chí Minh

Khóa 3 - KT3

21-22 tháng 12, 2019 - Tp.Hồ Chí Minh

Khóa “ ứng dụng Kinesio Taping trong chấn thương thể thao”

KINESIO VIỆT NAM

Đào tạo

KT1: Lớp cơ bản

KT2: Thực hành cơ bản

KT3: Các khái niệm và ứng dụng nâng cao

KT4: Khóa đặc biệt