Cổ tay

Cổ tay

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN CỔ TAY

Hỗ trợ điều trị hội chứng ống cổ tay và các hoạt động sử dụng cổ tay thường xuyên.

Bước 1

Cắt một đoạn tape dài 30cm hình chữ “I”. Gập cổ tay xuống dưới (lòng bàn tay hướng xuống ). Đặt điểm neo theo chiều dọc phía trên khớp nối đốt ngón tay. Không kéo cáng tape, di chuyển dọc lên phía trên cổ tay và cánh tay.

Bước 2

Chà xát tape để tăng độ dính

Bước 3

Cắt 2 đoạn tape dài 13cm hình chữ I. Đoạn 1: Dán tape lên mặt trên cổ tay với độ căng thấp nhất. dánh tape quanh cổ tay và kết thúc không độ căng. Chà xát tape Đoạn 2: Dán tape từ mặt dưới cổ tay. Dán vòng lên trên với độ căng thấp nhất và kết thúc không độ căng. Chà xát tape.

Golfer’s Elbow

Golfer’s Elbow

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN Golfer’s Elbow

Hỗ trợ các tổn thương ở khuỷa tay trong. Điển hình là Golfer's elbow

Bước 1

Cắt 1 đoạn tape hình chữ I dài 30 cm hoặc hơn sao cho phủ được từ phía ngoài khuỷa tay tới cổ tay như hình bên. Khuỷa tay gập nhẹ, tạo điểm neo phía trên xương khuỷa tay và phía sau cánh tay. Không kéo căng tape, di chuyển tape dọc theo đoạn phía trong khớp khuỷa và tiếp tục đi xuống mặt trong cẳng tay. Kết thúc tại cổ tay.

Bước 2

Chà xát tape để tăng độ dính.

Bước 3

Cắt 1 đoạn tape có chiều dài từ 13 -15 cm hình chữ I. Đặt điểm neo phía sau cánh tay và phía ngoài, bên trên đoạn I đã dán. Khuỷa tay gập nhẹ, độ căng tape mức trung bình, dán tape lên vùng đau sao cho tape không đi qua nếp gấp khuỷa tay. Tạo điểm neo cuối có độ dài 2.5 – 5 cm với độc căng bằng 0. Chà xát tape để tăng độ dính.

Tennis Elbow

Tennis Elbow

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN Tennis Elbow

Hỗ trợ cơ và các tổn thương khuỷa tay, Tiêu biểu là hiện tượng Tenis Elbow.

Bước 1

Cắt 1 đoạn băng hình chữ I dài 30 cm hoặc hơn sao cho độ dài của tape phải đủ để kéo dài ra phía ngoài khuỷu tay tới cổ tay như hình bên. Khuỷa tay gập nhẹ, đặt điểm neo dọc theo xương khuỷa tay phía sau cánh tay.

Bước 2

Không kéo căng băng dán, từ từ gỡ giấy và đi dọc theo đoạn phía ngoài khớp khuỷa tay di xuống đầu cẳng tay phía trước khớp cổ tay. Chà xát băng để tăng độ dính.

Bước 3

Cắt 1 đoạn băng có chiều dài từ 13 -15 cm hình chữ I. Đặt điểm neo phía sau cánh tay và phía ngoài, bên trên đoạn I đã dán. Khuỷu tay gập nhẹ, độ căng băng mức trung bình, dán băng lên vùng đau sao cho băng không đi qua nếp gấp khuỷu tay. Tạo điểm neo cuối có độ dài 2.5 – 5 cm với độc căng bằng 0. Chà xát băng để tăng độ dính.

Đầu gối

Đầu gối

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN ĐẦU GỐI

Hỗ trợ khớp gối cho các hoạt động chạy bộ, và các bệnh lý liên quan xương bánh chè.

Bước 1

Cắt một đoạn băng dài 30cm hình chữ “I”. Xé giấy 1 đầu neo. Co đầu gối 90 độ đặt điểm neo đầu ở giữa đùi cách khớp gối 10cm -12cm.

Bước 2

Không kéo căng băng, di chuyển băng dọc theo trung tâm đầu gối và kết thúc tại điểm cách đầu gối 10 – 12 cm. Chà xát băng để tăng độ dính

Bước 3

Chà xát tape để tăng độ dính

Bước 4

Cắt một đoạn băng dài 20 – 23 cm hình chữ “Y”. Xé giấy phần gốc chữ Y. Dán điểm neo dưới xương bánh chè 5 - 7cm. Không căng băng, dán phần đuôi chữ “Y” bo tròn hai bên khớp gối. Chà xát băng để tăng độ dính.

Bước 5

Không căng băng, dán phần đuối chữ “Y” bo tròn hai bên khớp gối. Chà xát để tăng độ dính.

Bước 6

Cắt một đoạn băng dài 28cm hình chữ “I”. Xé giấy từ phần trung tâm dán vào giữa vùng dưới đầu gối. Di chuyển qua 2 bên với độ căng tối thiểu. Không căng ở hai đầu neo. Chà xát băng tăng độ dính

Cổ

CỔ

Phương pháp Băng dán Kinesio

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN VÙNG CỔ

Hỗ trợ điều trị căng cơ dây chằng hoặc căng cơ vùng cổ

Bước 1

Cắt 1 đoạn băng dán dài 20-23 cm hình chữ Y. Xé giấy phần chân chữ Y. Đặt điểm neo đầu tại phần trung tâm dưới vùng cổ (C7) 5 – 7cm.

Bước 2

Nghiêng đầu về phía trước và sang bên trái. Bắt đầu dán phần đuôi băng dán phía bên phải. Không dán qua phần tóc.

Bước 3

Tương tự với bên trái. Nghiêng đầu về phía trước và sang bên phải.

Bước 4

Chà xát băng dán để tăng độ dính

Bước 5

Cắt đoạn băng dán hình chữ “I” 13cm – 15 cm. Xé giấy từ phần trung tâm dán vào giữa cổ tại vùng đau. Căng băng sang 2 bên với độ căng nhẹ. Không căng ở hai đầu neo. Chà xát băng dán tăng độ dính.

Lưng

LƯNG

Phương pháp Băng dán Kinesio

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN VÙNG LƯNG

Hỗ trợ tình trạng căng cơ & đau lưng dưới

Bước 1

Cắt một đoạn băng hình chữ “I” dài 30cm x 5cm. Đặt điểm neo đầu tại phần lưng dưới, phía dưới điểm đau. Gập người về phía trước cho cơ lưng kéo giãn tối đa có thể. Bắt đầu dán băng dọc lên trên. Không kéo căng băng dán.

Bước 2

Lặp lại như bước 1 cho phía đối diện. Chà xát băng dán sau khi dán để tăng độ dính

Bước 3

Cắt một đoạn dài từ 25 – 28 cm. Xé giấy từ phần trung tâm dán vào giữa lưng tại vùng đau. Di chuyển qua 2 bên với độ căng tối thiểu. Chà xát băng dán tăng độ dính

Hội chứng IT Band

Hội chứng IT BAND

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN HỘI CHỨNG IT BAND

Hỗ trợ điều trị hội chứng đau IT Band do hoạt động quá mức (Nguyên nhân do cơ yếu, kỹ thuật chạy không đúng, giày hỗ trợ không tốt)

Bước 1

Đo chiều dài tape từ phía dưới đầu gối lên xương hông. Cắt hình chữ “I”. Xé 1 phần giấy tạo điểm neo. Tạo điểm neo tại mặt ngoài chân phía dưới đầu gối với độ căng bằng 0

Bước 2

Tháo băng ra khỏi giấy giấy và dán dọc theo mô IT band, kết thúc tại điểm neo ở xương hông. Chà xát tape để tăng độ dính.

Bước 3 - Lựa chọn thêm

Cắt một đoạn hình chữ I. Xé giấy từ phần trung tâm dán vào giữa vùng đau với độ căng 10-15%. Di chuyển qua 2 bên với độ căng tối thiểu. Không căng ở hai đầu neo. Chà xát tape tăng độ dính

Bàn chân

Bàn chân

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN BÀN CHÂN

Hỗ trợ các vấn đề về bàn chân và vòm bàn chân.

Bước 1

Đo chiều dài tape từ phía sau gót chân dọc theo lòng bàn chân tới ngón chân. Cắt hình cánh quạt 5 nhánh.

Bước 2

Xé giấy phần gốc tape tại điểm phía sau gót chân

Bước 3

Sau khi tạo điểm neo, lấy 1 nhánh ngoài cũng. Xé giấy và dán dọc theo lòng bàn chân với độ căng bằng 0. Chà xát tape để tăng độ dính.

Bước 4

Lặp lại đối với các nhánh khác

Bước 5

Cắt 1 đoạn tape dài 15cm hình chữ I. Xé một đoạn giấy khoảng 2.5cm để tạo điểm neo. Dán điểm neo ngay trung tâm phía ngoài vòm bàn chân. Chà xát điểm neo. Gỡ giấy và bắt đầu di chuyển tape xuống lòng bàn chân và kéo lên vòm bàn chân với độ căng trung bình. Tiêp tục đi tape lên mặt trên bàn chân. Kết thúc với điểm neo không tạo độ căng. Chà xát tape để tăng độ dính

Ankle Sprain

Ankle Sprain

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN Ankle Sprain

Sưng mắt cá do tích tụ dịch mô quá mức, thường thấy ở bong gân mắt cá chân

Bước 1

Đo và cắt 2 đoạn băng hình cánh quạt có độ dài che phủ vùng sưng. Gỡ giấy và tạo điểm neo của đoạn I phía trên vùng sưng phía trước chân.

Bước 2

Từ từ gỡ giấy và dán từng cánh quạt sao cho phủ kết vùng sưng với độ căng băng 0. Chà xát băng để tăng độ dính.

Bước 3

Tương tự, tạo điểm neo cho đoạn I từ phía sau chân và di chuyển băng ra phía trước chân với độ căng bằng 0. Các cánh quạt đoạn 2 sẽ giao chéo nhau với đoạn I. Chà xát băng dán để tăng độ dính.

Achilles Tendonitis

Achilles Tendonitis

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN ACHILLES TENDONITIS

Hỗ trợ các tổn thương gân gót và cơ bắp chân hoạt động quá mức, thường thấy ở các vận động viên điền kinh.

Bước 1

Cắt 1 đoạn Tape hình chữ I có chiều dài từ phía sau gót chân tới giữa cơ bắp chân. Gỡ giấy 1 đầu tape, tạo neo tại điểm phía sau gót chân với độ căng bằng 0.

Bước 2

Gập mắc cá chân đưa đầu gối ra phía trước qua khỏi ngón chân. Kéo căng gót chân và bắp chân (Giữ đầu gối thẳng). Từ từ tháo giấy và đi tape lên phía trên bắp chân với độ căng bằng 0. Kêt thúc tại giữa cơ bắp chân với độ căng bằng 0. Chà xát để tăng độ dính của tape

Bước 3

Đo chiều dài và cắt 1 đoạn tape hình chữ Y từ mặt dưới gót chân lên mặt sau dưới đầu gối Gỡ giấy đầu tape tại gốc chữ Y. Tạo neo phía dưới gót chân với độ căng bằng 0. (Lưu ý: không tạo neo đè lên điểm neo của đoạn tape trước đó)

Bước 4

Gập mắt cá đưa ngón chân hướng lên cẳng chân kéo căng vùng điều trị ( Giữ đầu gối thẳng). Gỡ giấy một bên nhánh chữ Y và đi lên vùng dưới đầu gối với độ căng bằng 0.

Bước 5

Thực hiện tương tự với nhánh thứ 2 của tape chữ Y. Chà xát tape tăng độ dính

Bước 6 - Lựa chọn thêm

Đo và cắt đoạn tape hình chữ I có độ dài ôm ½ cổ chân. Xé giấy tại giữa đoạn tape. Đặt neo tại phía sau dây chằng gót chân và đi tape qua 2 bên với độ căng từ 10 – 15%. Kết thúc 2 đầu với độ căng bằng 0. Chà xát tape tăng độ dính