Kinesio Vietnam

Hội chứng IT BAND

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN HỘI CHỨNG IT BAND

Hỗ trợ điều trị hội chứng đau IT Band do hoạt động quá mức (Nguyên nhân do cơ yếu, kỹ thuật chạy không đúng, giày hỗ trợ không tốt)

Bước 1

Đo chiều dài tape từ phía dưới đầu gối lên xương hông. Cắt hình chữ “I”. Xé 1 phần giấy tạo điểm neo. Tạo điểm neo tại mặt ngoài chân phía dưới đầu gối với độ căng bằng 0

Bước 2

Tháo băng ra khỏi giấy giấy và dán dọc theo mô IT band, kết thúc tại điểm neo ở xương hông. Chà xát tape để tăng độ dính.

Bước 3 - Lựa chọn thêm

Cắt một đoạn hình chữ I. Xé giấy từ phần trung tâm dán vào giữa vùng đau với độ căng 10-15%. Di chuyển qua 2 bên với độ căng tối thiểu. Không căng ở hai đầu neo. Chà xát tape tăng độ dính

error: Content is protected !!