Kinesio Vietnam

Bàn chân

HƯỚNG DẪN CÁCH DÁN BÀN CHÂN

Hỗ trợ các vấn đề về bàn chân và vòm bàn chân.

Bước 1

Đo chiều dài tape từ phía sau gót chân dọc theo lòng bàn chân tới ngón chân. Cắt hình cánh quạt 5 nhánh.

Bước 2

Xé giấy phần gốc tape tại điểm phía sau gót chân

Bước 3

Sau khi tạo điểm neo, lấy 1 nhánh ngoài cũng. Xé giấy và dán dọc theo lòng bàn chân với độ căng bằng 0. Chà xát tape để tăng độ dính.

Bước 4

Lặp lại đối với các nhánh khác

Bước 5

Cắt 1 đoạn tape dài 15cm hình chữ I. Xé một đoạn giấy khoảng 2.5cm để tạo điểm neo. Dán điểm neo ngay trung tâm phía ngoài vòm bàn chân. Chà xát điểm neo. Gỡ giấy và bắt đầu di chuyển tape xuống lòng bàn chân và kéo lên vòm bàn chân với độ căng trung bình. Tiêp tục đi tape lên mặt trên bàn chân. Kết thúc với điểm neo không tạo độ căng. Chà xát tape để tăng độ dính

error: Content is protected !!