Kinesio Vietnam

Lịch khai giảng

Khóa 9 - KT1,2 ONLINE

Nguyên Lý Cơ Bản & Kỹ Thuật Thực Hành Phương Pháp KINESIO TAPING
🔸Hình thức: Online tập trung tại Hà Nội, Tp.HCM
🔸Thời gian học: Từ 8h – 17h ngày 26,27/02/2022
🔸Giảng viên: Thuy Bridges (Sydney, Austraila)

Khóa 8 - KT1,2 ONLINE

27-28 tháng 03, 2021 - Online Zoom

Khóa 7 - KT1,2 ONLINE

27-28 tháng 03, 2021 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 6 - KT1,2 ONLINE

28-19 tháng 11, 2020 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 6 - KT3 ONLINE

23-24 tháng 01, 2021 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 5 - KT1,2 ONLINE

19-20 tháng 09, 2020 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 4 - KT1,2,3 EXPRESS

11-13 tháng 01, 2020 - Hà Nội

Khóa 3 - KT1, 2

16-17 tháng 11, 2019 - Tp.Hồ Chí Minh

Khóa 3 - KT3

21-22 tháng 12, 2019 - Tp.Hồ Chí Minh

Khóa “ ứng dụng Kinesio Taping trong chấn thương thể thao”

KINESIO VIỆT NAM

error: Content is protected !!