Kinesio Vietnam

Lịch khai giảng

Khóa 5 - KT1,2 ONLINE

19-20 tháng 09, 2020 - Hà Nội, Tp.HCM

Khóa 4 - KT1,2,3 EXPRESS

11-13 tháng 01, 2020 - Hà Nội

Khóa 3 - KT1, 2

16-17 tháng 11, 2019 - Tp.Hồ Chí Minh

Khóa 3 - KT3

21-22 tháng 12, 2019 - Tp.Hồ Chí Minh

Khóa “ ứng dụng Kinesio Taping trong chấn thương thể thao”

KINESIO VIỆT NAM